Говорете за бизнес и политика: Първите 2 седмици на губернатор Сандърс и още законопроекти, внесени в законодателната власт – KLRT – FOX16.comГоворете за бизнес и политика: Първите 2 седмици на губернатор Сандърс и други законопроекти, внесени в законодателния орган  KLRT – FOX16.comSource link