Давос, Обединеното кралство Мечтите за стратегия за устойчивост отвличат вниманието от повечето критични проблеми – BloombergДавос, Обединеното кралство Мечтите за стратегия за устойчивост отвличат вниманието от повечето критични проблеми  БлумбъргSource link