Писмо: Климатичната криза се нуждае от бизнес училища, за да ухажват естествените учени


Вашата статия („Академичните съюзи имат за цел да поставят целта и планетата в основата на учебните програми“, Специални докладиFT.com, 13 януари) подчертава как бизнес училищата интегрират концепциите за устойчивост в своите учебни програми.

Необходимо е, да. Достатъчно, не.

Само по себе си интегрирането на устойчивостта в съществуващите области на управление няма да предостави на студентите знания и умения, необходими за работа и водене на компаниите към постигане на цели за устойчивост, като например нулеви нетни емисии. Големите световни предизвикателства пред устойчивостта произтичат от сложните взаимовръзки между икономическите, социалните и биофизичните системи. Решаването им изисква задълбочено разбиране на икономическите и социалните системи, които студентите по бизнес развиват чрез съществуващи управленски области на обучение. Предизвикателствата пред устойчивостта обаче изискват също така базирани на природни науки познания за биофизичните системи. Естествените науки (да не говорим за естествените учени!) остават отсъстващи от бизнес училищата.

Неслучайно повечето от студентите, които спечелиха новите награди за отговорно бизнес образование на FT в категорията за ръководени от студенти проекти, създадоха устойчиви продукти, като сламки, стелки за обувки и сгради, използвайки нови биоразградими, компостируеми и безотпадни материали. Разработването на такива идеи изисква умения по химия, физика, биология, ботаника, агрономия, както и цикли на въглерод, вода и материали. Въпреки че времето, прекарано в стените на бизнес училищата, със сигурност е подхранвало управленските и предприемаческите умения, ние се съмняваме, че еднакво важните способности за природни науки са били придобити там.

Ако бизнес училищата не отворят вратите си за естествените науки, те рискуват да загубят уместност и ресурси в полза на други училища като Stanford Doerr School of Sustainability, цитирани в доклада, които изглеждат по-добре оборудвани за тази задача.

Лукреция Нава
Асистент по корпоративна социална отговорност, Bayes Business School
Сити, Лондонски университет, ВеликобританияSource link