International Paper сключва сделка за продажба на руски целулозен бизнес


Руските партньори в предприятието ще платят повече от 500 милиона долара, за да изкупят американската компанияSource link